C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Ver. voor Analytische Psychologie

berichten

6 berichten
 
15-07-2018
Geplaatst door: Henk Masselink
Symposium 6 oktober

Beste leden van de C.G. Jungvereniging Nederland, Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie,

Zoals we allen weten, spelen symbolen een grote rol in het gedachtengoed van Carl Gustav Jung. Het is om deze reden dat ik u graag attendeer op een interessant symposium op 6 oktober 2018 in Groningen, getiteld 'Symboliek in de dagelijkse communicatie’.
Het symposium wordt georganiseerd door een Nederlandse vrijmetselaars-organisatie, maar het is nadrukkelijk toegankelijk voor iedere belangstellende, vrijmetselaar of niet.
Het symposium vindt plaats in de prachtige ambiance van de Groningse Martinikerk.
Drie sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken spreken over symboliek.
Programma:
11.30-12.45 uur: Ontvangst met koffie/thee.
12.45 uur: Opening en korte inleiding door Heiko ter Horst, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland.
13.00 uur: Aanvang lezingen:
*Dr. Henk Schoonhoven: was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur; lid van de C.G. Jungvereniging
*Bastiaan Everink: een voormalig marinier die besloot het roer definitief om te gooien en operazanger te worden
*Prof. Dr. Geert Molenberghs, werkzaam op de KU te Leuven, wiskundige. Spreekt over symbolen in literatuur, geschiedenis en levensbeschouwing.
16.15 uur Afsluiting.
Voor verdere informatie en inschrijving voor het symposium kunt u naar de volgende website gaan: www.hoofdkapittelderhogegraden.nl .

04-06-2018
Geplaatst door: Peter Menger
Nieuwe studiegroep Midden-Nederland van start!

Onder bezielend oog van Wim de Vrij is afgelopen zondag een nieuwe studiegroep van de vereniging van start gegaan.
Wij danken Wim voor de inspirerende afzet van ons bootje, dat zijn thuishaven vooralsnog in Amersfoort heeft.

25-04-2018
Geplaatst door: Rico Sneller
recensie boek over Jung en Levinas door Martine Be

Zie hier (https://www.thauma.nl/frances-gray) een recensie door mijn promovenda Martine Berenpas, MA, van een recent boek over Jung en Levinas: Frances Gray, "Levinas and Jung". Can philosophy help us to understand the psychological process of mediation?"

08-04-2018
Geplaatst door: Margot Diederen
Leesgroep Liz Greene

Oproep voor deelname door leden van de vereniging aan een leesgroep voor het gezamenlijk bestuderen van ‘Jung’s Studies in Astrology’ (Routledge, 2018) van dr. Liz Greene.

Dit is een belangrijk boek niet alleen voor leden van de Jung Vereniging die al bekend zijn met astrologie, maar ook voor hen die, conform de tijdgeest, sceptisch staan tegenover de astrologie. Met de toestemming en onder aanmoediging van Andreas Jung heeft Greene de privé archieven van C.G. Jung kunnen onderzoeken op de rol die de astrologie speelt in de ontwikkeling van het gedachtengoed van Jung. Zij betoogt in deze goed onderbouwde studie dat deze invloed veel groter is dan algemeen bekend.

De vraag dient zich aan of we zonder aandacht voor de invloed van de (laat-antieke) astrologische kosmologie Jung wel volledig kunnen begrijpen? Wanneer we vanuit deze achtergrond naar Jungiaanse psychologische begrippen als ‘archetypen, psychologische typologie, onbewuste, en het Zelf’ kijken, ontdekken we de historische gelaagdheid ervan. Een (symbolische) gelaagdheid die in Liber Novus beeldend tot uitdrukking komt. Het duurde even voordat de tijd rijp werd geacht om het rode boek te kunnen publiceren. Is de tijd rijp om de astrologie en de betekenis daarvan voor Jung uit de taboesfeer te halen?

Voor de breedte van de dialoog in de leesgroep zou ik dus graag ook niet-astrologen ( en ‘sceptici’ ) willen uitnodigen. Zelf ben ik historica en astrologisch geschoold (opleiding bij Karen Hamaker). Liz Greene was mijn docente ‘Jungian psychology’ van de Master ‘Cultural Astronomy and Astrology’, University of Wales Trinity Saint David. Ben je geïnteresseerd mail dan naar margotd@xs4all.nl of margotdiederen@gmail.com.

28-02-2018
Geplaatst door: Henk Masselink
oude Jaarboeken

In mijn privéverzameling ontbreken twee jaarboeken, de tweede (1985 of 1986) en de zevende (1991).
Wie heeft ergens op zolder zo'n 'vergeten' exemplaar liggen.
Voor de liefhebbers heb ik ook nog diverse oudere exemplaren. Wie interesse heeft kan zich bij mij melden.

29-11-2017
Geplaatst door: Eduard Heyning
Facebook

Tannie Willemstijn schrijft op Facebook:

Voor wie geïnteresseerd is... er is sinds vandaag een (tot nu toe) openbare groepspagina door mij geinstalleerd vanuit IVAP C.G. Jung Vereniging. Op hun website valt te zien, welke lezingen etc te verwachten zijn. Meld je aan wanneer het past bij de interessesfeer. Van harte aanbevolen om lid van IVAP te worden!

https://www.facebook.com/groups/612348859156364/